fredag, maj 11, 2007

Ligestilling

I gamle dage var det almindeligt at tale om lighed når man skulle være politisk og socialt progressiv. Men dette danske ord er jo desværre dobbelttydigt: Det kan foruden lighed i rettigheder (equality) også betyde ensartethed (likeness).

I de senere år er man tilsyneladende blevet mere opmærksom på, at det kun er lighed i den første betydning, der er ønskværdigt - og at større lighed i rettigheder ikke nødvendigvis resulterer i, at mennesker generelt bliver mere ens.

Det er vel derfor, at det er blevet almindeligt at bruge ordet ligestilling, fordi det mere præcist svarer til det engelske ord "equality".

Selv om det vel ikke ligefrem er sproget der bestemmer hvordan folk tænker, så vil jeg alligevel mene, at det tidligere også var mere "politisk korrekt" at påstå, at der ingen forskel var på mænd og kvinder, hvis man gik ind for lighed/ligestilling mellem kønnene (bortset fra den rent biologiske). Den påståede mangel på forskel var nærmest et argument i sig selv.

Mænd og kvinder er ikke alene forskellige som mennesker, men det er efter min mening netop forskelligheden der er det bedste argument for ligestilling. Ligestilling mellem kønnene betyder jo, at mænd og kvinder indgår i et socialt sammenspil i de fleste sammenhænge, først og fremmest på arbejdspladserne. Her tror jeg ikke der kan være megen tvivl om, at dette sammenspil virker socialt stimulerende og giver større trivsel. At det givetvis også giver større produktivitet for virksomheden, behøver man jo ikke ligefrem at have noget imod, bare fordi man ikke selv er arbejdsgiver!

Et andet spørgsmål er så, om et mere kompleks sammenspil mellem kønnene kan have andre virkninger?

Vi kender nok alle den vittige påstand, at mandens hjerne er større end kvindens, fordi det er nødvendigt for manden at have en større hjerne, hvis han skal gøre sig håb om at forstå kvindens bizarre måde at tænke på...

Det er jo nok ikke rigtigt, men ikke desto mindre er der faktisk nogle tydelige forskelle mellem hhv. mænds og kvinders hjerner.

Samtidig er menneskets hjerne væsentligt anderledes end andre primaters, og disse særlige egenskaber ved vore hjerner har tilsyneladende udviklet sig ret hurtigt engang i fortiden. Så hurtigt, at det er vanskeligt at forklare ud fra almindelig selektion, altså biologisk selektion der skyldes det naturlige miljø. Det skyldes nok snarere en form for selektion, hvor der ligger betydelig større vægt på det sociale sammenspil mellem mennesker. Blandt andet den måde kønnene har spillet sammen på.

Det er mig bekendt stærkt begrænset hvor meget videnskaben ved om lige bestemt dette aspekt i menneskets udvikling. Ihvertfald kan man næppe sige noget sikkert om det.

NewScientist.com er der en interessant artikel der berører dette emne. Man antyder her, at det først og fremmest er kvinden der har udviklet de højere hjernefunktioner (neocortex). Samtidig skulle det være mandens sociale sammenspil med kvinden, der har stimuleret manden til at "følge med" med hensyn til neocortex!

Der er som sagt kun tale om en antydning - der er ikke videnskabeligt grundlag for at konkludere noget sådant (hvilket nogle mænd muligvis kun er glade for?)

2 kommentarer:

 1. Ja, lige muligheder for alle er fint, ensartethed derimod ikke. Hvis flere kvinder end mænd eks. ønsker at gå barsel er det ok med mig eller hvis eks. flere mænd end kvinder bruger tid på overarbejde må de også selv om det.
  Kønskvotering hvor man "tvinger" samme andel kvinder og mænd til at gå på barsel eller sidde i bestyrelser er derimod uacceptabelt fordi det tilsidesætter den enkeltes valgmuligheder og gør forskel på folk

  SvarSlet
 2. Det følger af mine definitioner, at der ved FULD ligestilling godt kan være en forskellig fordeling af mænd og kvinder et sted.

  Derfor har du også ret i, at kønskvotering er uheldigt, idet den jo netop ikke tager hensyn til, at mænd og kvinder rent faktisk er forskellige som mennesker.

  Derimod er der den vanskelighed, at en skæv fordeling mellem kønnene KAN skyldes, at der rent faktisk ikke er fuld ligestilling. Det er jo ikke kun et spørgsmål om lovgivning, men snarere mere generelt om MAGT. Hvis f.eks. alle medlemmer i et firmas bestyrelse er mænd, så har de i praksis gode muligheder for at udelukke kvinder fra bestyrelsen, hvis de har den HOLDNING til tingene.

  Jeg mener bare, at der kan være grund til at formode, at det slet ikke er økonomisk hensigtsmæssigt for et firma, der skal klare sig i konkurrencen - og at dette vil blive tydeligere i fremtiden.

  SvarSlet

Kommentaren skal godkendes af mig, inden den bliver vist på bloggen.