søndag, maj 13, 2007

Seksualpolitik

Rune Engelbreth Larsen (REL) har på hans Politiken-blog en vægtig artikel om seksualpolitik, foranlediget af diverse forslag om helt at forbyde prostitution.

I artiklen skriver han blandt andet følgende:

"Det er selvfølgelig et faktum, at der er prostituerede, som i alle henseender lever et kummerligt liv, og at der er prostituerede, som er tvunget ud i deres erhverv af kriminelle bagmænd eller som følge af socialt armod. Det er også et faktum, at der er kvinder i sexbranchen, der har oplevet forfærdelige ting og har været underlagt et direkte eller indirekte pres.

Men det betyder naturligvis ikke, at alle prostituerede er stakler, som er blevet tvunget eller indoktrineret til at gå ind i denne branche, og det betyder heller ikke, at der ikke er mange sexarbejdere, som er fuldt bevidste om karakteren af deres arbejde og udøver det frivilligt.

Der synes imidlertid blandt visse feminister at være en udtalt tilbøjelighed til at tro, at fordi de aldrig nogen sinde selv kunne forestille sig at arbejde i sexindustrien, medmindre de var tvunget til det, så må det være objektivt givet, at enhver sexarbejder er underlagt tvang - eller som minimum lider ubevidst under en patriarkalsk samfundsstruktur."

Her mener jeg han rammer noget helt centralt, som faktisk hænger sammen med flere andre aktuelle emner, nemlig spørgsmålet om tvang. REL er tydeligvis mere generelt skeptisk over for at tro, at man uden videre kan løse samfundsproblemer med forbud - og den skepsis mener jeg også er berettiget.

1 kommentar:

  1. Kommentarer skal godkendes af mig, før de bliver bragt.

    - kommentarer der ikke holder sig til emnet for det pågældende indlæg, bliver ikke godkendt!

    SvarSlet

Kommentaren skal godkendes af mig, inden den bliver vist på bloggen.